Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere

Compromís BiosphereGuia de bones pràctiques turístiquesTallers de sostenibilitat

Compromís Biosphere

L’Hospitalet de Llobregat ha obtingut el segell de Compromís Biosphere, un distintiu que reconeix el turisme sostenible a la ciutat a través dels tres eixos fonamentals que els caracteritzen: la cultura, el medi ambient i l’àmbit socioeconòmic.

La Certificació Biosphere és una iniciativa sorgida gràcies a l'Instituto de Turismo Responsable (ITR). Es tracta d’un segell de reconeixement internacional que certifica les bones pràctiques d’aquelles empreses i serveis turístics les quals compten amb la certificació. Sota els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, el Certificat BIOSPHERE facilita, a aquelles empreses que s’adhereixen al compromís, les directrius, plans de millora, tallers, formació i un servei personalitzat per poder portar a terme les accions i bones practiques que requereix el compromís.

La Diputació de Barcelona va implantar l’any 2017 la certificació de turisme sostenible Biosphere a través de 3 marques turístiques: Costa de Barcelona, Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona, iniciatives que han donat pas a la conscienciació i la reivindicació de la sostenibilitat com a uns dels pilars dintre de l’activitat turística.

Amb l'objectiu de mesurar el progrés cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a la Unió Europea, el 2017 es va desenvolupar un conjunt d'indicadors d'ODS de la UE sota el lideratge d'Eurostat.

Aquests indicadors s'estructuren a partir dels 17 objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i proporcionen una visió estadística del desenvolupament sostenible a la UE i els seus estats membres. El conjunt d'indicadors se centra en aspectes rellevants des de la perspectiva de la UE i cobreix les dimensions socials, econòmiques, ambientals i institucionals de la sostenibilitat que representa l'Agenda 2030. Cada ODS està cobert normalment per cinc o sis indicadors principals, que han estat seleccionats per reflectir els grans objectius dels ODS. Alguns d'aquests indicadors són polivalents, és a dir, s'utilitzen per monitorar més d'un ODS, fet que destaca el vincle entre els diferents objectius. Aquest conjunt d'indicadors està subjecte a revisions anuals per incorporar noves fonts de dades i per tenir en compte noves fites d'acord amb la visió a llarg termini de la UE i les prioritats de la Comissió Europea.

Per fer el seguiment i l'avaluació del grau d'assoliment dels ODS a Catalunya, els programes anuals d'actuació estadística incorporen a l'estadística oficial l'elaboració, manteniment, actualització i difusió del sistema d'indicadors dels ODS per a Catalunya que pren com a referència els indicadors publicats per Eurostat i els seus criteris de qualitat, solidesa i adequació metodològica.

L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, són els organismes responsables d'aquesta actuació estadística, que compta amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat.

Actualment, L’Hospitalet compta amb aquesta certificació gràcies a les accions desenvolupades per la Unitat de Turisme de l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. 

Tallers de sostenibilitat

Aquest taller forma part de les accions derivades de l'adhesió al "Compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere” impulsat per la Diputació de Barcelona per tal de millorar la competitivitat de les destinacions turístiques entorn al turisme sostenible. Aquest 2022 L'Hospitalet de Llobregat va rebre la certificació "Compromís Biosphere" com a ciutat que contribueix a la promoció turística sostenible.

  • Taller de sostenibilitat per allotjaments turístics 30 de novembre 2022
  • Taller de sostenibilitat per empreses dels sector turístic, on line. (si estàs interessat conctacte amb turisme@l-h.cat)