Autor: Gabriel Cazado. Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet

Actualitat

Ciutat | 23/12/2021

L’Ajuntament de L’Hospitalet atorga a John Hoffman la distinció de fill adoptiu de la ciutat

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2022, que incentiven les mesures mediambientals i el lloguer social i incrementen els criteris de tarifació social per reduir la pressió fiscal als sectors més desafavorits.Es destinen 1,15 milions d’euros a ajuts complementaris de beques menjador corresponents al curs 2021-22.

L’Hospitalet atorgarà a John Hoffman, conseller delegat de GSMA, associació que organitza el Mobile World Congress (MWC), el certamen internacional de comunicacions mòbils més important del món, la distinció del títol de fill adoptiu de la ciutat. Així ho ha decidit el ple municipal amb el vots a favor de PSC i ERC i el vot en contra de la resta de grups municipals.

Si bé el MWC se celebra des dels seus inicis a Fira de Barcelona, l’any 2013 es va traslladar de les instal·lacions de plaça Espanya a les de Granvia L’Hospitalet. Es va iniciar llavors una vinculació professional i personal de John Hoffman amb la ciutat que es manté fins al dia d’avui i que ha estat recollida en nombroses declaracions públiques, en les quals ha arribat a assenyalar que “L’Hospitalet és la meva segona casa”.

Durant les edicions celebrades a L’Hospitalet, el MWC ha aplegat uns 683.000 visitants procedents d’arreu, amb el corresponent impacte econòmic i social, especialment en el sector hoteler i de la restauració local. El certamen ha posicionat la ciutat com a referent de turisme de negoci i ha projectat internacional del nom de L’Hospitalet, que esdevé durant els dies que dura la fira en l’epicentre de les telecomunicacions, la innovació i la telefonia mòbil.

Aquesta estima, implicació i vinculació personal de Hoffman vers la ciutat ha transcendit la celebració del MWC. Així, ha participat en diversos esdeveniments del municipi com ara la Ruta de tapes de L’Hospitalet, visitant el Mercat del Centre o acudint a l’històric espai de restauració del carrer Luarca, al barri de Pubilla Cases. Així mateix, ha donat suport a les activitats prèvies organitzades pel consistori en el marc del MWC i adreçades als àmbits educatiu, sanitari, cultural, gastronòmic i empresarial de la ciutat, i ha recolzat també la celebració del Youth Mobile Festival (YOMO) al centre d’activitats de La Farga, adreçat a estudiants i educadors.

El Ple municipal també ha aprovat definitivament —amb el vot a favor del PSC i LHECP-ECG, el vot en contra de Cs i l’abstenció d’ERC i PP— la proposta d’ordenances fiscals i taxes per al 2022. El text manté congelats els principals impostos —IBI, IVTM, IAE i ICIO. El projecte negociat amb els grups municipals amb l’esperit d’acord impulsat des del Pacte de ciutat incorpora nous criteris de tarifació social i ambiental. 

El projecte d’ordenances fiscals incentiva les mesures mediambientals i aposta per la creació de bonificacions per la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable. 

Bonificació fins al 50 % de l’IBI per instal·lacions per a l’aprofitament  tèrmic o elèctric d’energia renovable per a autoconsum. Se sol·licitarà una vegada la instal·lació s’hagi posat en marxa i s’aplicarà a partir de l’any següent, durant un màxim de cinc exercicis.

Bonificació del 30 % de l’IAE, les activitats econòmiques en edificis  industrials o terciaris, on les instal·lacions d’energies renovables proporcionin un percentatge d’autoproducció igual o superior al 15 % i al 50 %, respectivament. Durant un màxim de cinc exercicis.

Bonificació del 30 % de l’IAE a les empreses que disposin d’un pla de transport per als treballadors, que tingui com a objectiu reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball.

També s’incrementen els criteris de tarifació social:
S’incrementa en un 36,6 % la quantitat destinada a ajuts per al pagament de l’IBI per a persones vulnerables. Es passa de 110 a 150 euros.

Els preus públics també incideixen en la tarifació social: bonificació per a famílies nombroses i monoparentals, entre el 10 i 15 % de la taxa d’educació; per a infants amb necessitats educatives especials, 10 %; infants en acolliment familiar, 10 %, i famílies amb diversos fills escolaritzats, 10 %. També s’estableixen bonificacions en el servei de menjador i berenar i en el servei d’acollida. 

Incentivació del lloguer social mitjançant l’Agència d’Habitatge Municipal.
Bonificació  del 50 % de l’IBI per a pisos cedits a la borsa d’habitatges que gestiona l’Oficina Municipal de l’Habitatge destinats a lloguer social.

Ampliació del període de bonificació de fins a un 50 % de l’IBI als habitatges de protecció oficial (HPO) dels 10 als 13 anys.

El regidor de Planificació Estratègica i Econòmica, Francesc J. Belver, ha anunciat la posada en marxa d’un equip de treball per estudiar les ordenances fiscals el 2023. L’objectiu és el de reforçar els ítems de la fiscalitat social i verda. Així, s’estudiarà com reduir l’impacte mediambiental de la distribució anomenada de “darrera milla” sota el principi de qui contamina paga i, paral·lelament, donar incentius a qui no contamina. 

La distribució de petita paqueteria i, en especial, la de grans plataformes globals estan afectant negativament el comerç de proximitat i multiplica, a més, problemes d'estacionament, dobles files, embussos... El plantejament passa per propiciar el canvi de tecnologia del transport de mercaderies i introducció del vehicle elèctric o d’altres vehicles no contaminants, atenent el fet que el transport és el principal sector emissor de gasos d’efecte hivernacle. 

També s’incidirà en la taxa per la instal·lació de caixers automàtics dels bancs, així com en l’estudi de l’anomenada fiscalitat amiga dels animals, en el marc de les iniciatives que en els darrers anys totes les ciutats han endegat en matèria de nous serveis públics adaptats i d’establiment de serveis en benefici del benestar animal i dels seus propietaris.

En matèria de mobilitat, es treballarà en l’establiment de taxes per gravar la retirada de vehicles abandonats a la via pública, la llarga estada en el dipòsit que aquests vehicles suposen i la gestió fins al seu desballestament. L’increment de vehicles abandonats a la via pública és un factor cada cop més habitual als nostres carrers i provoca nombroses queixes ciutadanes.

Més d’1 milió d’euros per a beques menjador

D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat prorrogar per al curs 2021-22 el conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’assignació d’ajuts complementaris a les beques de menjador per als alumnes de les escoles del municipi. Així, l’Ajuntament aporta 1.150.000 euros  procedents de recursos municipals per a ajuts complementaris, que es destinen a cobrir la part del cost del menjador que correspon a les famílies, més enllà de l’ajut rebut, o a ampliar el nombre de beneficiaris d’ajuts a alumnes les sol·licituds dels quals no puguin ser ateses per manca d’acreditació dels requisits exigits. En total, 7.886 alumnes de la ciutat es beneficien aquest curs de les beques menjador.

Finalment, el Ple també ha donat el vistiplau per unanimitat al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona en polítiques i accions conjuntes sobre el desplaçament de persones amb greus dificultats per utilitzar el transport públic així com l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a l’Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

Pots seguir buscant:

Cercador de notícies
Cercador de notícies

Vols saber tot el que passa a L'Hospitalet?

En el nostre BUTLLETÍ, t'oferim la millor informació de la ciutat per estar al dia: gastronomia, concerts, exposicions, festivals, fires i congressos, esports...
Tot això, al teu e-mail!